Salarisadministratie

Salarisadministratie

De basis dienstverlening, die behoren bij het verwerken van de salarisadministratie,
bestaan uit de volgende werkzaamheden:
• verwerken mutaties;
• verwerken salarisrun;
• loonaangifte maken en versturen;
• pensioenaangifte maken en versturen;
• versturen van de salarisspecificaties naar de werkgever;
• versturen van de salarisspecificaties naar de werknemer (s);
• loonjournaalposten;
• het maken van een betaalbestand (SEPA)of betaalstaat;
• communicatie met derden (Belastingdienst, UWV, pensioenfonds);
• diversen overzichten indien gewenst;
• output opslaan in klantdossier;
• verstrekken jaaropgaven.

Additionele werkzaamheden:
• opstellen arbeidsovereenkomsten;
• maken van bezwaarschriften;
• correspondentie met de Belastingdienst, het UWV, het pensioenfonds enzovoort;
• uitstel van betaling verzorgen;
• aanvragen A1-verklaring;
• aanvragen 30% regeling;
• begeleiden looncontroles;
• advieswerkzaamheden met betrekking tot het personeelsbeleid en het bijbehorende kostenplaatje;
• aanvragen Inhoudingsplichtigenverklaring;
• aanvragen kostenvergoedingbeschikking.