Onze Visie

Onze Visie & Doelstelling

Wij zijn de mening toegedaan, dat goed gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers essentieel zijn, voor het behalen van uw doelstelling (en) één van de sleutels is, om succesvol te zijn.

Om dit bewerkstelligen, dient : het beloningsbeleid martktconform te zijn, de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk te zijn enzovoort. Kortom , alles rond het beloningsbeleid, de secundaire arbeidsvoorwaarden en alle andere zaken, die verband houden met de personeelskosten moeten goed en binnen de ‘wettelijke kaders’ geregeld zijn. Daarnaast zal het aantrekkelijk moeten zijn voor de werknemers en kostendragend voor ‘uw’ onderneming.


Onze ‘doelstelling’ is: “De ‘ondernemer’ te laten ondernemen.

Geadviseerd en ondersteund door een ‘professional’ met betrekking tot het arbeidsrecht, de loonbelasting – en sociale wetgeving met betrekking tot uw ‘salarisadministratie’ en het daarbij bijbehorende kostenplaatje, waarbij wij streven naar een langdurige samenwerking met wederzijds respect.