Criteria voor dienstbetrekking onder de loep

Regeling internationaal handelsverkeer vervangt pilot kennisindustrie
april 25, 2017
UWV kent geen scholingsvouchers meer toe
april 25, 2017
Toon alles

De derde voortgangsrapportage van de Wet DBA meldt dat er een rapport op stapel staat over de herijking van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. Deze kenmerken zijn cruciaal voor het bepalen of er een dienstbetrekking is met een opdrachtnemer.
Source: New feed