Minder administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen 

Toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen beperkt
september 19, 2017
Ook uitzondering pseudo-eindheffing voorwaardelijke opties
september 19, 2017
Toon alles

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 wordt voorgesteld dat het mogelijk wordt om een mededeling over alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen gezamenlijk te doen.  

Het terugbrengen van de mededelingsplicht per S&O-verklaring naar één mededelingsplicht over alle …

Het bericht Minder administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen  verscheen eerst op SalarisNet.


Source: New feed SN