Ook uitzondering pseudo-eindheffing voorwaardelijke opties

Minder administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen 
september 19, 2017
Einde fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurder
september 19, 2017
Toon alles

Voorwaardelijke aandelenopties die een werknemer twee jaar vóór hij uit dienst gaat heeft verkregen, tellen mee voor het bepalen van de hoogte van zijn vertrekvergoeding en dus ook voor de eventuele pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding.
Source: New feed