Werkkostenregeling en Wet normering topinkomens

Soms verplicht loon betalen zonder werk
maart 30, 2017
Belgische grensarbeider met Nederlandse werkgever: premieplicht in NL 
maart 30, 2017
Toon alles

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt dat topfunctionarissen die in de publieke en semipublieke sector werken een bepaalde maximale bezoldiging voor hun werkzaamheden mogen ontvangen. Bij de wijze waarop berekend wordt of de norm wel of niet is overschreden speelt ook de werkkostenregeling een …

Het bericht Werkkostenregeling en Wet normering topinkomens verscheen eerst op SalarisNet.


Source: New feed SN