Nieuwe salariseis voor kennismigranten in 2017

Definitieve tarieven voor de loonheffingen 2017
december 21, 2016
Werkwijze afdrachtvermindering S&O in de wet
december 23, 2016
Toon alles

Per 1 januari 2017 gelden er nieuwe salariseisen voor buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant. De bedragen zijn verhoogd aan de hand van het indexcijfer voor cao-lonen.
Source: New feed