Strenge regels voor nieuwe instroom WGA

Loonkostensubsidie ingeruild voor dispensatie: geen LIV!
oktober 10, 2017
Regeerakkoord – ruimer kraamverlof voor partners en extra geld kinderopvangtoeslag
oktober 11, 2017
Toon alles

Mensen die niet duurzaam 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn en daarvoor in de WGA belanden, krijgen alleen de hogere WGA-loonaanvullingsuitkering als ze minimaal 50% van hun restverdiencapaciteit benutten.
Source: New feed