Vragen over: Wet tegemoetkomingen loondomein

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 2018 – 1 pensioenpot bij meerdere banen
augustus 31, 2017
Vragen en antwoorden Wet tegemoetkomingen loondomein – LIV, jeugd-LIV en LKV
augustus 31, 2017
Toon alles

Per 1 januari 2018 gaat het volgende deel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) in: de premiekortingen worden dan vervangen door loonkostenvoordelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument over de WTL gepubliceerd.
Source: New feed