Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2017

Top 10 wat u moet weten over Wet werk en zekerheid
juni 19, 2017
Rekenregels juli 2017 – dagloon minimumloon premies 
juni 19, 2017
Toon alles

Onlangs zijn de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen bekendgemaakt. Door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 gaat ook het maximumdagloon omhoog.
Source: New feed