Indeling in vaksector kan niet meer voor uitzendbureaus

Grensoverschrijdende pensioenregelingen en collectieve waardeoverdracht
juni 6, 2017
Eigen risico dragen ZW – wat doet werkgever en wat doet UWV?
juni 6, 2017
Toon alles

Uitzendbureaus kunnen zich sinds 25 mei 2017 niet meer door de Belastingdienst in een vaksector laten indelen. De uitzondering die dit mogelijk maakte, is per die datum afgeschaft omdat andere werkgevers uit de vaksectoren hier de dupe van bleken te zijn.
Source: New feed